Liefde voor het leven

Ik geloof in een wereld waarin iedereen gelukkig is ongeacht hun levensomstandigheden. Waar mensen handelen niet vanuit een gevoel van gebrek, maar waar wij sterk in contact met onszelf staan zodat ze vanuit overvloed leren te handelen.

Stel je het schilderen van een schilderij voor. Er zijn drie manieren om naar het werk te kijken. Eén manier is om naar het resultaat van het werk te kijken, het schilderij zelf. Een laag dieper is om naar het proces van het schilderen zelf te kijken. Hoe heeft de schilder zijn kwast gezet en wat voor technieken heeft hij gebruikt? Nog een laag dieper is door te kijken naar de schilder terwijl hij voor een blanco doek staat. Wat maakt het dat de schilder zijn eerste strook neerzet? Vanuit welke bron opereert hij of zij? Waar komt die inspiratie vandaan.

De bron van ons handelen is voor bijna ons allemaal een blinde vlek. (zijn hier cijfers over te vinden?)

Velen van ons kijken naar wat de resultaten zijn van ons handelen en zijn daar eenvoudigweg niet tevreden mee. Anderen zijn zelf-reflectief en kijken naar hoe het resultaat is ontstaan en kiezen ervoor om de volgende keer het anders te doen. Vaak echter is deze gedragsverandering echter zonder succes omdat er niet diep genoeg gekeken wordt naar wat de oorzaak is van het gedrag.

Maar weinig mensen kijken naar de bron van hun handelen. Is mijn bron angst, pijn, verdriet, of afgunst? Of is het vertrouwen, kracht en/of liefde? Wanneer we de bron van ons handelen leren verschuiven zijn wij in staat om duurzame verandering in onszelf te realiseren.

Wanneer wij handelen vanuit, liefde, kracht en vertrouwen zij wij effectiever in het leven, dan wanneer wij leven vanuit angst, pijn en verdriet. Vrienden, familie en onbekenden kunnen vaak onbewust voelen vanuit welke bron wij handelen. Handelen vanuit een bron als afgunst

Wat ik cliënten leer is hoe ze op ieder moment van de dag de bron van hun handelen kunnen identificeren, en in “split seconds” hun bron kunnen verschuiven naar een meer gewenste bron. Ook leer ik cliënten vastgeroeste negatieve patronen doorzien en hoe zij deze patronen kunnen vervangen met wenselijkere patronen.

Indien gewenst kan ik ook aan “roadmap” aanleveren, een stappenplan van waar de client is, naar waar de client wil komen en welke stappen hij of zij kan nemen om zijn of haar gewenste situatie te bereiken.

Een greep uit de voordelen zijn:

  • Vanuit vertrouwen in het leven staan
  • Meer gevoel van welbevinden en geluk
  • Rust van geest
  • Liefde voor jezelf en de ander
  • Vrede met het leven, ongeacht je huidige levensomstandigheden en situatie.

Mijn bron is enthousiasme en vertrouwen, omdat ik geloof dat ik mensen hier echt mee kan helpen. Ik heb daar zelfs zoveel vertrouwen in dat ik vanuit een gift principe jou wil dienen. Ik heb geen uur tarief. Jij betaald mij puur dat bedrag wat de dienst jou waard blijkt. Kortom, je hebt niets te verliezen.

Je inschrijven voor een sessie kan via het volgende formulier. Ik geef één op één coaching zowel via de telefoon, skype en op locatie in Utrecht. Het formulier hieronder stelt je in staat om een afspraak met mij in te plannen, zowel het tijdstip als de manier van contact. Wat jij prettig vind.

  • Afspraakinfo

  • Uw info

Clef two-factor authentication